Služby

Můžete se na mě obrátit při emočních potížích, náročných životních situacích, vztahových potížích, či s jakýmkoliv dalším trápením a těžkostí.

Umím naslouchat a nehodnotím Vás, ani Váš problém nebudu nijak zlehčovat. Se mnou můžete mluvit o čemkoliv, co Vás trápí jednorázově nebo Vás mohu doprovázet dlouhodobě.

 

Při práci využívám i svou empatii, naději a schopnost situaci citlivě odlehčit.

V čem Vám mohu pomoci

Vztahové potíže

Vztahy jsou jako zahrada. Je třeba o ně pečovat a zjišťovat, jaká "zahrádka" zrovna pro vás dva bude tou nejlepší.

Náročné životní situace

Náročné životní situace si musíte odžít sami. Nedržte však svou bolest v sobě. Svěřte se. Určitě bude líp.

Psychohygiena

Psychohygiena nás učí, jak chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům.

Sebedůvěra, přijetí sám sebe

Sebedůvěra je základem zdravých vztahů. Zaměříme se na vaše pozitivní stránky a úspěchy.

Životní nespokojenost

Životní nespokojenost se vztahy, prací, zdravím nebo finanční situace? Zaměříme se na příčiny a zkusíme to změnit.

Sebepoznání a sebereflexe

Sebepoznání a sebereflexe jsou klíčové pro osobní růst a rozvoj. Zkusíme lépe porozumět vašim myšlenkám, emocím, hodnotám a chování.

Zlepšit komunikaci

Správná komunikace je klíčová pro porozumění, vyjádření sebe sama, řešení problémů a budování vztahů.

Canisterapie

Podpůrná terapie pomocí psa. Využívá se pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka. Je nazývána jako léčba psí láskou. Jedná se o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby.
Více informací na tomto odkaze.

Časté otázky a odpovědi

Lidem, kterí si přejí srovnat svůj život a vztahy, najít novou cestu nebo se ocitli v náročné situaci a chtějí s ní pomoci.

Nemám oprávnění vypracovávat posudky a diagnostikovat duševní poruchy. Nejsem psychiatr ani psychoterapeut. Nespolupracuji s pojišťovnou.

Největší odborník na Váš život jste Vy. Já budu vaší průvodkyní. Věřím že každý člověk má potenciál k osobnímu růstu. Pomůžu Vám přijmout a ocenit sebe sama, naučíte se lépe pracovat se svými silnými a slabými stránkami. Najdeme nové způsoby, jak vyřešit problémy. Zkusíme rozpoznat které návyky Vám škodí a jak se jich zbavit.

Carl Gustav Jung byl jedním z předních psychologů a filosofů minulého století.  Zakladatel hlubinné psychologie. Prakticky zkoumal všechny aspekty já. Mnoho Jungových konceptů vstoupilo do hlavního proudu našeho  jazyka a kultury: komplex, archetyp, persona, stín,  introvert, extravert, typologie, kolektivní nevědomí a další.

Pojďme společně odkrýt příčiny Vašich potíží.

Domluvme si schůzku a pokusme se Váš život správně nasměrovat.