Zásady zpracování osobních údajů GDPR

Jsme společnost Andrea Škrobánková, IČ 88554341, se sídlem Záhumenní 45, Hradec nad Moravicí 74741

 

Provozujeme webové stránky poradenstvi-jinak.cz

 

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich služeb, případně další údaje, které nám v poptávce nebo e-mailu vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně poskytování služeb.


Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.


Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 365 dnů od naší poslední komunikace.

B. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste při návštěvě našich stránek vyplnil/a příslušné pole pro příjem newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho vyplnění příslušeného pole. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@poradenstvi-jinak.cz

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Jiné osoby než my nemají k datům přístup.

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

3. Co byste dál měli vědět?

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@poradenstvi-jinak.cz   nebo zavolejte na tel. č. +420 736 207 606

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 3.7.2023